ماه و سنگ - فریدن مشیری - اس ام اس های جدید امروز - مرجع اس ام اس های ایرانی

اس ام اس های جدید امروز - مرجع اس ام اس های ایرانی

اس ام اس جدید - داستان -عکس - اشعار زیبا - بیوگرافی بازیگران

ماه و سنگ - فریدن مشیری
اگر ماه بودم به هر جا که بودم ,

سراغ ترا از خدا میگرفتم .

و گر سنگ بودم به هر جا که بودی ,

سر رهگذار تو جا میگرفتم .

 

اگر ماه بودی به صد ناز , شاید

شبی بر لب بام من می نشستی .

و گر سنگ بودی , به هر جا که بودم ,

مرا می شکستی , مرا می شکستی !

*مطلب داغ خواندنی * اس ام  اس *
خانه دوست کجاست - فریدون مشیری